VERENIGINGEN
KERKSCHIP ST. JOZEF
Zicht op kerkschip tijdens zijn verhaling van kaai 526 naar kaai 25A
Zicht op zijn nieuwe ligplaats kaai 25A
Zicht op zijn nieuwe ligplaats kaai 25A
Hierbij hoort heel wat voorbereidend werk, onderlinge contacten, vroege afspraken wegens het varend beroep enz… Het sinterklaasfeest: Jaarlijks met de verschillende verenigingen uit de binnenvaart. Vroeger een rondvaart in de haven, nu de dichtste zondag bij 6 december met zijn allen samen in De Schroef. Klik op de logo's om meer informatie te bekomen...