HET KERKSCHIP
KERKSCHIP ST. JOZEF
Het kerkschip vaart niet uit, maar is wel een godsdienstige en sociale ankerplaats voor de varende gemeenschap, net zoals in Luik of in Marchienne-au-Pont (nabij Charleroi). Er is ook een levende parochie St. Salvator voor de binnenvaart in Gent. Het kerkschip is de parochiekerk en -zaal van de binnenscheepvaart in Antwerpen. Buiten de zondagdienst (om 10u.30 op zon- en feestdagen) gebeuren ook doopvieringen, worden sommige huwelijken ingezegend of huwelijksjubileumvieringen verzorgd. Het kerkschip heeft twee kapellen aan boord : Een kleine Kapel (80 stoelen), dagelijks toegankelijk voor het publiek en een grote Kapel open voor kerkelijke vieringen, capaciteit van 260 mensen (met de Kerstnachtmis is dat zelfs tot 350 mensen). Een fijne gelegenheid, sinds het wegvallen van de toerbeurt in november 1998, om elkaar samen te ontmoeten. Het kerkschip is in de week vooral een ontmoetingsplaats voor al wie zich in de haven bevindt, beweegt of werkt: havenpersoneel, dokwerkers, chauffeurs, bureelmensen, zeelieden, binnenschippers; kortom een bonte mengeling van mensen die hun brood in de haven verdienen. Er is een kantine en een grote zaal ter beschikking. (voor 130 man) Voor velen gaat hun interesse niet verder dan het eetcafé en de gelagzaal, waar zij de innerlijke mens kunnen versterken met een glas of zelfs tafelen met een volle maaltijd. Voor anderen is het dan weer een toeristische trekpleister. Dit is ook onze enige bron van inkomsten. Hier zijn vier mensen vast in dienst, maar wij kunnen ook rekenen op heel wat vrijwilligers die het kerkschip in orde houden of die mee het beheer van dit alles onder hun hoede nemen. U kan een rondleiding aanvragen voor groepen vanaf 20 tot 60 mensen. U kan er ook een verfrissing tot een gans uitgebreide maaltijd bekomen. Maar groepen liefst op voorhand contact opnemen a.u.b. op GSM: 0486 42 19 89 of verbisttim.tv@gmail.com
Zicht op kerkschip tijdens zijn verhaling van kaai 526 naar kaai 25A
Zicht op zijn nieuwe ligplaats kaai 25A
Zicht op zijn nieuwe ligplaats kaai 25A
IEDEREEN IS WELKOM.