KERKSCHIP ST. JOZEF
Van 29 april tot 5 mei 198 1 is voor de eerste maal een groep varenden en oud - varenden vertrokken naar het bedevaartsoord te Lou r des . Zondag 23 oktobe r 1983 tijdens de H. Misviering op het Kerkschip te Antwerpen, wordt een nieuwe vlag gezegend van de Schippersvrienden van Lourdes , Antwerpen . Voortaan zullen de bedevaarders achter dit vaandel opstappen tijde n s hun bezoek aan het bedevaartsoord . . Grote stimu l ato r was Vic t o r Peeters, hierbij geho l pen doo r z i jn echtgenote Emma Van Geertruyden . l eder jaa r in de maand mei vertrekken de Schippersvriende n van Lourdes naa r het Franse Heiligdom. De vereniging viert t weemaal pe r jaa r fees t : in apri l een voorjaarsfeest en in oktober een groo t mosselfeest. Met de opbrengst van de tombola neme n we ieder jaa r een zieke persoon mee naa r Lou r des.
LOURDESVRIENDEN SCHIPPERS
Secretariaat Lourdesvrienden Schippers Antwerpen Nieuwdreef 97/5 2170 Merksem 03 231 93 26