WOORDJE
KERKSCHIP ST. JOZEF
PASEN 2019 ALLELUIA Heer Jezus, uit de doden opgestaan, komt Gij telkens weer bij ons, zoals Gij eenmaal zijt gekomen op de Paasavond bij uw apostelen in de bovenzaal. Toen hebt Gij tegen hen gezegd: “Vrede zij u. Ontvang de Heilige Geest en vergeef de zonden.” Leer ons beseffen dat de diepste vreugde van Pasen is: de vergiffenis van onze zonden. Die blijdschap zijn we zo snel vergeten. En toch, het Evangelie door is er nooit grotere vreugde dan wanneer Gij zonden vergeeft. “De scharen stonden verbluft dat God zo´n macht had gegeven aan mensen.” Verrezen Heer, geef ons de ware paasvreugde, die van de eerste opstanding -ons opstaan uit de zonde- die van de eerste opstanding ons opstaan uit de zonde- die de voorsmaak is van de tweede verrijzenis, die van het lichaam op de laatste dag. Toon ons de wonden in uw handen, uw voeten en uw zijde. Gij, Lam dat daar rechtop staat en toch doorstoken is, maal ons even blij als de apostelen toen zij U voor het eerst hebben weergezien op de paasavond en hoorden van de vergiffenis van de zonden, de eerste vrucht van uw dood en verrijzenis. ALLELUIA ZALIG PASEN!