WOORDJE
KERKSCHIP ST. JOZEF
Dat Godmeer en meermens mag worden in jou, nu we weer Kerstmis vieren, dat zijn liefde mag wonenin je hart, dat die liefdeje kracht en vreugde mag zijn. Elk jaar, elk uur, elk moment wil God geboren worden in ons opdat onze liefde warmer mag worden; onze solidariteit echter, onze hoop groter; onze droom naar vrede onophoudelijk! Dit wensen we jullie toe in het nieuwe jaar! 365 dagen om te houden van elkaar! Moge de Heer U allen overvloedig zegenen met een genadevol jaar 2020, vol goede verlangens en goede bedoelingen! En Maria beware al die varen!