WOORDJE
KERKSCHIP ST. JOZEF

Allerheiligen - 1 november

Het lijkt zo levensvreemd: een dag van alle heiligen. Een dag die we overslaan en in één adem noemen met Allerzielen. En toch ... hebben we allemaal de opdracht om te leven vanuit het geloof in de goedheid en de waardigheid in elke mens. We zijn er allen van overtuigd dat die goedheid en die waardigheid niet in de eerste plaats resultaat is van onze inzet of prestatie. We zijn allen overtuigd van het gegeven zijn van die goedheid, waartoe we in staat (gemaakt) zijn. We zijn bijzonder dankbaar tegenover hen die ons de weg van goedheid en menswaardigheid op bijzondere wijze hebben voor getoond. Voor wie gelooft, hebben deze mensen die ons de weg van goedheid en menswaardigheid leerden met God te maken, want heilig zijn alle mensen vanuit God die voor anderen een stimulans tot goedheid en menswaardigheid zijn Allerzielen – 2 november Doe ons, lieve God, onze gevoelens begrijpen als tekens, die ons wijzen op onze diepmenselijke verlangens. Doe ons bij het gedenken van gestorven medemensen ons verdriet, ons gemis en gevoel van leegte ernstig nemen. Ze komen uit een bron van liefde, uit een verlangen naar leven. Doe ons ook gedenken, hen aan wie niemand (meer) denkt. Help ons te zien hoe mensen verder leven na de dood: in de waarden die wij verder leven, in de familiale of vriendschappelijke verbondenheid, in de troostende herinneringen. Geef ons woorden en beelden, God, zodat wij geloven dat het goede van mensen nooit verloren gaat, dat er een eeuwige verbondenheid bestaat die wij niet kunnen vatten, dat U alles en allen ten goede leidt in een vrede die ons verstand te boven gaat. Amen. ( door Luc Vandenabeele)