WOORDJE
KERKSCHIP ST. JOZEF
ALLERHEILIGEN Waar zal je zijn?In het geheim van de sterrenwaar we samen naar kijkenof misschien in het lied van de wind?En als het lente wordt in die kwetsbare tintvan een kortstondige bloesem? Waar zal je zijn,als we zwijgzaam van verdriet,opnieuw je voetstappen horenen hoe je zachtjes de deur sluitzoals gewoonlijk?En toch, wij vinden je niet. Misschien heb jeergens iets achtergelaten,een briefje zomaar in een la,met een voorzichtig bericht.Dat je er straks wel zal zijn,omringend op jouw manier,maar onaantastbaar voor ziekte en pijn. We zullen je, net als voorheen,bij je naam blijven noemen.Alleen wat zachter,hoewel de stilte zelden zo hard valt.De dingen staan roerloosen jouw plaats aan tafelbleef nimmer zo leeg. Maar geef een teken.Knipoog of leg een handop een schouder,wanneer je een ogenblikmet ons meeloopt.Zo ver kan je nooit van ons weggaandat er geen glimp van jou meer zou zijn. Want dood is niet het laatste.De liefde is sterker. Kris Gelaude