TE BEZICHTIGEN
KERKSCHIP ST. JOZEF
1. De GROTE SCHlPPERSKAPEL ingericht met allerlei voorwerpen eigen aan de scheepvaart
2. De KLEINE KAPEL met speciale doopvont en wijwatervat en afbeelding van het Kerkschip, St-Jozef
3. De FEESTZAAL met verzameling grote scheepsmakketten en schilderijen door binnenschippers geschilderd.  En het SCHIPPERSCAFE met allerlei kleine voorwerpen en een prachtig uitzicht op de haven. 4. Het MUSEUM, een heemkundige tentoonstelling met honderden voorwerpen,  in de zeil- en sloepvaart bij binnenschepen in gebruik.